திங்கள், 11 ஏப்ரல், 2011

பாடுவோம் வாருங்கள்!

தமிழ்மொழி விழா 2011 பாடல்என் வசீகரத் தமிழ். உன் வசீகரத் தமிழ். நம் வசீகரத் தமிழ்.

தமிழில் எழுதிப் பார் ஓவியங்கள் தெரியும்.
தமிழில் சொல்லிப்பார் ராகங்கள் புரியும்.
தமிழோடு வாழ்ந்துபார் உறவுகள் மலரும்.

தமிழை நேசிப்போம். தமிழில் பேசுவோம். தமிழோடு இணைவோம்.
தமிழை நேசிப்போம். தமிழில் பேசுவோம். தமிழோடு இணைவோம்.
தமிழாவோம். தமிழாவோம். தமிழாவோம்.
தமிழா....

கலக்கம் தான் என்ன? தயக்கம் தான் என்ன? உறவாடலாம் வா!
உந்தன் மொழியை உணர. அதன் அருமை பரவ! கொண்டாடலாம் வா!
யாமறிந்த மொழிகளிலே தமிழ்மொழிபோல் இனிதாய் காண்போமா? இனிதாய் காண்போமா? இனிதாய் காண்போமா? இனிதாய் காண்போமா? தமிழா...

தமிழே நம் பெயர். தமிழே நம் பயிர். உயிராகலாம் வா!
தமிழே நம் கனவு. தமிழே நம் உணவு. உரையாடலாம் வா!
யாமறிந்த மொழிகளிலே தமிழ்மொழிபோல் இனிதாய் காண்போமா? இனிதாய் காண்போமா? காண்போமா? இனிதாய் காண்போமா?

தமிழில் எழுதிப் பார் ஓவியங்கள் தெரியும்.
தமிழில் சொல்லிப்பார் ராகங்கள் புரியும்.
தமிழில் எழுதிப் பார் ஓவியங்கள் தெரியும்.
தமிழில் சொல்லிப்பார் ராகங்கள் புரியும்.
தமிழோடு வாழ்ந்துபார் உறவுகள் மலரும்.

தமிழை நேசிப்போம். தமிழில் பேசுவோம். தமிழோடு இணைவோம்.
தமிழை நேசிப்போம். தமிழில் பேசுவோம். தமிழோடு இணைவோம்.
தமிழாவோம். தமிழாவோம். தமிழாவோம்.
தமிழா....

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக