சனி, 23 ஏப்ரல், 2011

கண்டுபிடி! கண்டுபிடி! – விடைகள்

கொடுக்கப்பட்ட இரண்டு படங்களில், மொத்தம் எத்தனை வித்தியாசங்கள் உள்ளன என்ற கேள்விக்குச் சரியான பதில்: 6

அந்த ஆறு வித்தியாசங்கள் பின்வருமாறு:இந்தக் கேள்விக்குச் சரியான பதில் அளித்தவர்கள்:

அல்மிரா (3Opal)
ஜமிர் (5Opal)
முருகன்வேல் (6Sapphire)
ஆஷிக் (6Topaz)
யூசுஃப் (6Topaz)
பாத்திமா (6Ruby)

இந்த ஆறு மாணவர்களுக்கும் எங்களின் மனமார்ந்த வாழ்த்துகள். உங்களுக்குப் பள்ளியில் நடைபெற்ற தமிழில் என்ன?’ என்ற புதிர்ப்போட்டியில் ஒரு கூடுதல் புள்ளி (Bonus point) வழங்கப்படும்.

அதுபோல், தமிழ்மொழியாம் செம்மொழியாம் என்ற படச்சுருளில், மொத்தம் எத்தனை ஒற்றை எழுத்துகள் வந்தன என்ற கேள்விக்குச் சரியான பதில்: 23

அந்த 23 எழுத்துகள் பின்வருமாறு:

,,,,,,,,,, கு,,,, மு,,,,,,,,

இந்தக் கேள்விக்குச் சரியான பதில் அளித்தவர்கள்:

ஆஷிக் (6Topaz)
பாத்திமா (6Ruby)

இந்த இரண்டு மாணவர்களுக்கும் எங்களின் மனமார்ந்த வாழ்த்துகள். உங்களுக்குப் பள்ளியில் நடைபெற்ற தினம் ஒரு விடுகதை?’ என்ற புதிர்ப்போட்டியில் ஒரு கூடுதல் புள்ளி (Bonus point) வழங்கப்படும்.

இந்தக் கண்டுபிடி! கண்டுபிடி! போட்டியில் பங்குபெற்ற அனைத்து மாணவர்களுக்கும் எங்களின் மனமார்ந்த நன்றி! தொடர்ந்து இதுபோன்ற போட்டிக்காக இவ்வலைப்பூவில் எதிர்பார்த்துக் காத்திருங்கள்!

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக