திங்கள், 11 ஏப்ரல், 2011

கண்டுபிடி! கண்டுபிடி!மேலே கொடுக்கப்பட்ட படச்சுருளில், மொத்தம் எத்தனை ஒற்றை எழுத்துகள் வந்துள்ளன என்பதைக் கண்டுபிடித்து, உங்கள் விடையை இந்த இடுகையுடன் இணையுங்கள் (comments)! அவ்வாறு செய்யும்போது, உங்கள் பெயரையும் வகுப்புகளையும் குறிப்பிட மறவாதீர்கள்! 

9 கருத்துகள்: