வெள்ளி, 28 ஜனவரி, 2011

புதிய மின்கற்றல் தளம் ஆரம்பம்!

சென்ற திங்கட்கிழமை (24/01/2011), 'பழகு தமிழ்' என்ற புதிய மின்கற்றல் தளம் தொடக்கநிலை ஐந்து ஆறாம் வகுப்பு மாணவர்களுக்கு அறிமுகம் செய்யப்பட்டது.

மாணவர்கள் தமிழ் மொழிப் பயிற்சிகளை இணையத்தைப் பயன்படுத்திச் செய்ய இந்த மின்கற்றல் தளம் உதவுகிறது. இதனால் மாணவர்கள் தங்கள் வகுப்புக்காகத் தயாரிக்கப்பட்ட பயிற்சிகளை வீட்டில் இருந்தபடி செய்யவும் முடிகிறது. பயிற்சிகளை மாணவர்கள் எவ்வாறு செய்திருக்கிறார்கள் என்று ஆசிரியர்களால் கண்காணிக்கவும் முடியும். தொடக்கநிலை ஒன்று முதல் நான்காம் வகுப்பு மாணவர்களுக்கு இந்த மின்கற்றல் தளம் கட்டங்கட்டமாக அறிமுகம் செய்யப்படும்.


தமிழ்க் கற்பதைப் பயனுள்ளதாகவும் உள்ளத்திற்கு இன்பமூட்டுவதாகவும் அமைத்துக்கொள்ளப் 'பழகு தமிழ்' மின்கற்றல் தளம் பெரும் துணைபுரியும் என்பது திண்ணம்! 

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக