புதன், 30 அக்டோபர், 2013

கண்டுபிடி! கண்டுபிடி!

கீழே கொடுக்கப்பட்ட இரண்டு படங்களில், மொத்தம் எத்தனை வித்தியாசங்கள் உள்ளன என்பதைக் கண்டுபிடித்து, உங்கள் விடையை இந்த இடுகையுடன் இணையுங்கள் (comments)! அவ்வாறு செய்யும்போது, உங்கள் பெயரையும் வகுப்புகளையும் குறிப்பிட மறவாதீர்கள்!8 கருத்துகள்: